Ontslag Santpoort-noord

Uw werkgever in Santpoort-noord mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Santpoort-noord zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Santpoort-noord

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Santpoort-noord. Uw werkgever in Santpoort-noord mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Santpoort-noord arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Santpoort-noord niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Santpoort-noord te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Santpoort-noord u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Santpoort-noord of met bevallingsverlof bent in Santpoort-noord.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Santpoort-noord kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Santpoort-noord die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Santpoort-noord
 • Als u in Santpoort-noord lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Santpoort-noord wilt opnemen;
 • Omdat u in Santpoort-noord lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Santpoort-noord lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Santpoort-noord wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Santpoort-noord op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Santpoort-noord

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Santpoort-noord. Uitzonderingen in Santpoort-noord;
 • Als uw werkgever in Santpoort-noord bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Santpoort-noord aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Santpoort-noord gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Santpoort-noord niet geschikt voor uw werk in Santpoort-noord of
 • u functioneert niet voldoende in Santpoort-noord.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Santpoort-noord

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Santpoort-noord niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Santpoort-noord of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Santpoort-noord verblijft, dan mag uw werkgever in Santpoort-noord u eveneens wel ontslaan.