Ontslag Santfort

Uw werkgever in Santfort mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Santfort zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Santfort

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Santfort. Uw werkgever in Santfort mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Santfort arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Santfort niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Santfort te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Santfort u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Santfort of met bevallingsverlof bent in Santfort.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Santfort kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Santfort die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Santfort
 • Als u in Santfort lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Santfort wilt opnemen;
 • Omdat u in Santfort lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Santfort lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Santfort wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Santfort op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Santfort

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Santfort. Uitzonderingen in Santfort;
 • Als uw werkgever in Santfort bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Santfort aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Santfort gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Santfort niet geschikt voor uw werk in Santfort of
 • u functioneert niet voldoende in Santfort.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Santfort

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Santfort niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Santfort of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Santfort verblijft, dan mag uw werkgever in Santfort u eveneens wel ontslaan.