Ontslag Sandfirden /sânfurd

Uw werkgever in Sandfirden /sânfurd mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sandfirden /sânfurd zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sandfirden /sânfurd

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sandfirden /sânfurd. Uw werkgever in Sandfirden /sânfurd mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sandfirden /sânfurd arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sandfirden /sânfurd niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sandfirden /sânfurd te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sandfirden /sânfurd u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sandfirden /sânfurd of met bevallingsverlof bent in Sandfirden /sânfurd.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sandfirden /sânfurd kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sandfirden /sânfurd die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sandfirden /sânfurd
 • Als u in Sandfirden /sânfurd lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sandfirden /sânfurd wilt opnemen;
 • Omdat u in Sandfirden /sânfurd lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sandfirden /sânfurd lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sandfirden /sânfurd wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sandfirden /sânfurd op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sandfirden /sânfurd

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sandfirden /sânfurd. Uitzonderingen in Sandfirden /sânfurd;
 • Als uw werkgever in Sandfirden /sânfurd bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sandfirden /sânfurd aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sandfirden /sânfurd gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sandfirden /sânfurd niet geschikt voor uw werk in Sandfirden /sânfurd of
 • u functioneert niet voldoende in Sandfirden /sânfurd.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sandfirden /sânfurd

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sandfirden /sânfurd niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sandfirden /sânfurd of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sandfirden /sânfurd verblijft, dan mag uw werkgever in Sandfirden /sânfurd u eveneens wel ontslaan.