Ontslag Sandebuur

Uw werkgever in Sandebuur mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sandebuur zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sandebuur

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sandebuur. Uw werkgever in Sandebuur mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sandebuur arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sandebuur niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sandebuur te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sandebuur u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sandebuur of met bevallingsverlof bent in Sandebuur.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sandebuur kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sandebuur die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sandebuur
 • Als u in Sandebuur lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sandebuur wilt opnemen;
 • Omdat u in Sandebuur lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sandebuur lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sandebuur wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sandebuur op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sandebuur

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sandebuur. Uitzonderingen in Sandebuur;
 • Als uw werkgever in Sandebuur bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sandebuur aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sandebuur gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sandebuur niet geschikt voor uw werk in Sandebuur of
 • u functioneert niet voldoende in Sandebuur.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sandebuur

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sandebuur niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sandebuur of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sandebuur verblijft, dan mag uw werkgever in Sandebuur u eveneens wel ontslaan.