Ontslag Sambeek

Uw werkgever in Sambeek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Sambeek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Sambeek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Sambeek. Uw werkgever in Sambeek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Sambeek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Sambeek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Sambeek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Sambeek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Sambeek of met bevallingsverlof bent in Sambeek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Sambeek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Sambeek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Sambeek
 • Als u in Sambeek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Sambeek wilt opnemen;
 • Omdat u in Sambeek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Sambeek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Sambeek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Sambeek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Sambeek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Sambeek. Uitzonderingen in Sambeek;
 • Als uw werkgever in Sambeek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Sambeek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Sambeek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Sambeek niet geschikt voor uw werk in Sambeek of
 • u functioneert niet voldoende in Sambeek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Sambeek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Sambeek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Sambeek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Sambeek verblijft, dan mag uw werkgever in Sambeek u eveneens wel ontslaan.