Ontslag Salverd /salvert

Uw werkgever in Salverd /salvert mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Salverd /salvert zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Salverd /salvert

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Salverd /salvert. Uw werkgever in Salverd /salvert mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Salverd /salvert arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Salverd /salvert niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Salverd /salvert te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Salverd /salvert u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Salverd /salvert of met bevallingsverlof bent in Salverd /salvert.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Salverd /salvert kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Salverd /salvert die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Salverd /salvert
 • Als u in Salverd /salvert lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Salverd /salvert wilt opnemen;
 • Omdat u in Salverd /salvert lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Salverd /salvert lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Salverd /salvert wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Salverd /salvert op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Salverd /salvert

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Salverd /salvert. Uitzonderingen in Salverd /salvert;
 • Als uw werkgever in Salverd /salvert bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Salverd /salvert aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Salverd /salvert gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Salverd /salvert niet geschikt voor uw werk in Salverd /salvert of
 • u functioneert niet voldoende in Salverd /salvert.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Salverd /salvert

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Salverd /salvert niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Salverd /salvert of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Salverd /salvert verblijft, dan mag uw werkgever in Salverd /salvert u eveneens wel ontslaan.