Ontslag Saaxumhuizen

Uw werkgever in Saaxumhuizen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Saaxumhuizen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Saaxumhuizen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Saaxumhuizen. Uw werkgever in Saaxumhuizen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Saaxumhuizen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Saaxumhuizen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Saaxumhuizen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Saaxumhuizen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Saaxumhuizen of met bevallingsverlof bent in Saaxumhuizen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Saaxumhuizen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Saaxumhuizen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Saaxumhuizen
 • Als u in Saaxumhuizen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Saaxumhuizen wilt opnemen;
 • Omdat u in Saaxumhuizen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Saaxumhuizen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Saaxumhuizen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Saaxumhuizen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Saaxumhuizen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Saaxumhuizen. Uitzonderingen in Saaxumhuizen;
 • Als uw werkgever in Saaxumhuizen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Saaxumhuizen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Saaxumhuizen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Saaxumhuizen niet geschikt voor uw werk in Saaxumhuizen of
 • u functioneert niet voldoende in Saaxumhuizen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Saaxumhuizen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Saaxumhuizen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Saaxumhuizen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Saaxumhuizen verblijft, dan mag uw werkgever in Saaxumhuizen u eveneens wel ontslaan.