Ontslag Saasveld

Uw werkgever in Saasveld mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Saasveld zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Saasveld

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Saasveld. Uw werkgever in Saasveld mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Saasveld arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Saasveld niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Saasveld te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Saasveld u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Saasveld of met bevallingsverlof bent in Saasveld.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Saasveld kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Saasveld die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Saasveld
 • Als u in Saasveld lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Saasveld wilt opnemen;
 • Omdat u in Saasveld lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Saasveld lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Saasveld wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Saasveld op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Saasveld

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Saasveld. Uitzonderingen in Saasveld;
 • Als uw werkgever in Saasveld bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Saasveld aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Saasveld gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Saasveld niet geschikt voor uw werk in Saasveld of
 • u functioneert niet voldoende in Saasveld.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Saasveld

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Saasveld niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Saasveld of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Saasveld verblijft, dan mag uw werkgever in Saasveld u eveneens wel ontslaan.