Ontslag Saaksum

Uw werkgever in Saaksum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Saaksum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Saaksum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Saaksum. Uw werkgever in Saaksum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Saaksum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Saaksum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Saaksum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Saaksum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Saaksum of met bevallingsverlof bent in Saaksum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Saaksum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Saaksum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Saaksum
 • Als u in Saaksum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Saaksum wilt opnemen;
 • Omdat u in Saaksum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Saaksum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Saaksum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Saaksum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Saaksum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Saaksum. Uitzonderingen in Saaksum;
 • Als uw werkgever in Saaksum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Saaksum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Saaksum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Saaksum niet geschikt voor uw werk in Saaksum of
 • u functioneert niet voldoende in Saaksum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Saaksum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Saaksum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Saaksum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Saaksum verblijft, dan mag uw werkgever in Saaksum u eveneens wel ontslaan.