Ontslag 's-heer arendskerke

Uw werkgever in 's-heer arendskerke mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in 's-heer arendskerke zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht 's-heer arendskerke

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in 's-heer arendskerke. Uw werkgever in 's-heer arendskerke mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in 's-heer arendskerke arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in 's-heer arendskerke niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in 's-heer arendskerke te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in 's-heer arendskerke u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in 's-heer arendskerke of met bevallingsverlof bent in 's-heer arendskerke.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in 's-heer arendskerke kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in 's-heer arendskerke die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in 's-heer arendskerke
 • Als u in 's-heer arendskerke lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in 's-heer arendskerke wilt opnemen;
 • Omdat u in 's-heer arendskerke lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in 's-heer arendskerke lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in 's-heer arendskerke wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in 's-heer arendskerke op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag 's-heer arendskerke

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in 's-heer arendskerke. Uitzonderingen in 's-heer arendskerke;
 • Als uw werkgever in 's-heer arendskerke bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in 's-heer arendskerke aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in 's-heer arendskerke gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in 's-heer arendskerke niet geschikt voor uw werk in 's-heer arendskerke of
 • u functioneert niet voldoende in 's-heer arendskerke.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in 's-heer arendskerke

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in 's-heer arendskerke niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in 's-heer arendskerke of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in 's-heer arendskerke verblijft, dan mag uw werkgever in 's-heer arendskerke u eveneens wel ontslaan.