Ontslag 's-gravenzande

Uw werkgever in 's-gravenzande mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in 's-gravenzande zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht 's-gravenzande

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in 's-gravenzande. Uw werkgever in 's-gravenzande mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in 's-gravenzande arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in 's-gravenzande niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in 's-gravenzande te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in 's-gravenzande u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in 's-gravenzande of met bevallingsverlof bent in 's-gravenzande.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in 's-gravenzande kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in 's-gravenzande die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in 's-gravenzande
 • Als u in 's-gravenzande lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in 's-gravenzande wilt opnemen;
 • Omdat u in 's-gravenzande lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in 's-gravenzande lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in 's-gravenzande wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in 's-gravenzande op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag 's-gravenzande

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in 's-gravenzande. Uitzonderingen in 's-gravenzande;
 • Als uw werkgever in 's-gravenzande bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in 's-gravenzande aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in 's-gravenzande gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in 's-gravenzande niet geschikt voor uw werk in 's-gravenzande of
 • u functioneert niet voldoende in 's-gravenzande.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in 's-gravenzande

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in 's-gravenzande niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in 's-gravenzande of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in 's-gravenzande verblijft, dan mag uw werkgever in 's-gravenzande u eveneens wel ontslaan.