Ontslag 's gravenmoer

Uw werkgever in 's gravenmoer mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in 's gravenmoer zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht 's gravenmoer

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in 's gravenmoer. Uw werkgever in 's gravenmoer mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in 's gravenmoer arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in 's gravenmoer niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in 's gravenmoer te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in 's gravenmoer u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in 's gravenmoer of met bevallingsverlof bent in 's gravenmoer.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in 's gravenmoer kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in 's gravenmoer die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in 's gravenmoer
 • Als u in 's gravenmoer lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in 's gravenmoer wilt opnemen;
 • Omdat u in 's gravenmoer lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in 's gravenmoer lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in 's gravenmoer wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in 's gravenmoer op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag 's gravenmoer

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in 's gravenmoer. Uitzonderingen in 's gravenmoer;
 • Als uw werkgever in 's gravenmoer bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in 's gravenmoer aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in 's gravenmoer gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in 's gravenmoer niet geschikt voor uw werk in 's gravenmoer of
 • u functioneert niet voldoende in 's gravenmoer.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in 's gravenmoer

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in 's gravenmoer niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in 's gravenmoer of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in 's gravenmoer verblijft, dan mag uw werkgever in 's gravenmoer u eveneens wel ontslaan.