Ontslag Ryptsjerk /rijperkerk

Uw werkgever in Ryptsjerk /rijperkerk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ryptsjerk /rijperkerk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ryptsjerk /rijperkerk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ryptsjerk /rijperkerk. Uw werkgever in Ryptsjerk /rijperkerk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ryptsjerk /rijperkerk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ryptsjerk /rijperkerk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ryptsjerk /rijperkerk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ryptsjerk /rijperkerk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ryptsjerk /rijperkerk of met bevallingsverlof bent in Ryptsjerk /rijperkerk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ryptsjerk /rijperkerk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ryptsjerk /rijperkerk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ryptsjerk /rijperkerk
 • Als u in Ryptsjerk /rijperkerk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ryptsjerk /rijperkerk wilt opnemen;
 • Omdat u in Ryptsjerk /rijperkerk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ryptsjerk /rijperkerk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ryptsjerk /rijperkerk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ryptsjerk /rijperkerk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ryptsjerk /rijperkerk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ryptsjerk /rijperkerk. Uitzonderingen in Ryptsjerk /rijperkerk;
 • Als uw werkgever in Ryptsjerk /rijperkerk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ryptsjerk /rijperkerk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ryptsjerk /rijperkerk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ryptsjerk /rijperkerk niet geschikt voor uw werk in Ryptsjerk /rijperkerk of
 • u functioneert niet voldoende in Ryptsjerk /rijperkerk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ryptsjerk /rijperkerk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ryptsjerk /rijperkerk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ryptsjerk /rijperkerk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ryptsjerk /rijperkerk verblijft, dan mag uw werkgever in Ryptsjerk /rijperkerk u eveneens wel ontslaan.