Ontslag Ruurlo

Uw werkgever in Ruurlo mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ruurlo zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ruurlo

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ruurlo. Uw werkgever in Ruurlo mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ruurlo arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ruurlo niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ruurlo te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ruurlo u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ruurlo of met bevallingsverlof bent in Ruurlo.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ruurlo kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ruurlo die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ruurlo
 • Als u in Ruurlo lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ruurlo wilt opnemen;
 • Omdat u in Ruurlo lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ruurlo lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ruurlo wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ruurlo op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ruurlo

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ruurlo. Uitzonderingen in Ruurlo;
 • Als uw werkgever in Ruurlo bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ruurlo aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ruurlo gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ruurlo niet geschikt voor uw werk in Ruurlo of
 • u functioneert niet voldoende in Ruurlo.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ruurlo

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ruurlo niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ruurlo of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ruurlo verblijft, dan mag uw werkgever in Ruurlo u eveneens wel ontslaan.