Ontslag Rutten

Uw werkgever in Rutten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rutten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rutten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rutten. Uw werkgever in Rutten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rutten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rutten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rutten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rutten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rutten of met bevallingsverlof bent in Rutten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rutten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rutten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rutten
 • Als u in Rutten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rutten wilt opnemen;
 • Omdat u in Rutten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rutten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rutten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rutten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rutten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rutten. Uitzonderingen in Rutten;
 • Als uw werkgever in Rutten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rutten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rutten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rutten niet geschikt voor uw werk in Rutten of
 • u functioneert niet voldoende in Rutten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rutten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rutten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rutten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rutten verblijft, dan mag uw werkgever in Rutten u eveneens wel ontslaan.