Ontslag Rutbeek

Uw werkgever in Rutbeek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rutbeek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rutbeek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rutbeek. Uw werkgever in Rutbeek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rutbeek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rutbeek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rutbeek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rutbeek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rutbeek of met bevallingsverlof bent in Rutbeek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rutbeek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rutbeek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rutbeek
 • Als u in Rutbeek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rutbeek wilt opnemen;
 • Omdat u in Rutbeek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rutbeek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rutbeek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rutbeek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rutbeek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rutbeek. Uitzonderingen in Rutbeek;
 • Als uw werkgever in Rutbeek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rutbeek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rutbeek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rutbeek niet geschikt voor uw werk in Rutbeek of
 • u functioneert niet voldoende in Rutbeek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rutbeek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rutbeek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rutbeek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rutbeek verblijft, dan mag uw werkgever in Rutbeek u eveneens wel ontslaan.