Ontslag Rusven

Uw werkgever in Rusven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rusven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rusven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rusven. Uw werkgever in Rusven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rusven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rusven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rusven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rusven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rusven of met bevallingsverlof bent in Rusven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rusven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rusven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rusven
 • Als u in Rusven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rusven wilt opnemen;
 • Omdat u in Rusven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rusven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rusven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rusven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rusven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rusven. Uitzonderingen in Rusven;
 • Als uw werkgever in Rusven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rusven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rusven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rusven niet geschikt voor uw werk in Rusven of
 • u functioneert niet voldoende in Rusven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rusven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rusven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rusven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rusven verblijft, dan mag uw werkgever in Rusven u eveneens wel ontslaan.