Ontslag Nieuwe strumpt

Uw werkgever in Nieuwe strumpt mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Nieuwe strumpt zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Nieuwe strumpt

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Nieuwe strumpt. Uw werkgever in Nieuwe strumpt mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Nieuwe strumpt arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Nieuwe strumpt niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Nieuwe strumpt te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Nieuwe strumpt u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Nieuwe strumpt of met bevallingsverlof bent in Nieuwe strumpt.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Nieuwe strumpt kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Nieuwe strumpt die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Nieuwe strumpt
 • Als u in Nieuwe strumpt lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Nieuwe strumpt wilt opnemen;
 • Omdat u in Nieuwe strumpt lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Nieuwe strumpt lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Nieuwe strumpt wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Nieuwe strumpt op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Nieuwe strumpt

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Nieuwe strumpt. Uitzonderingen in Nieuwe strumpt;
 • Als uw werkgever in Nieuwe strumpt bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Nieuwe strumpt aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Nieuwe strumpt gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Nieuwe strumpt niet geschikt voor uw werk in Nieuwe strumpt of
 • u functioneert niet voldoende in Nieuwe strumpt.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Nieuwe strumpt

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Nieuwe strumpt niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Nieuwe strumpt of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Nieuwe strumpt verblijft, dan mag uw werkgever in Nieuwe strumpt u eveneens wel ontslaan.