Ontslag Rullen

Uw werkgever in Rullen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rullen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rullen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rullen. Uw werkgever in Rullen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rullen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rullen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rullen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rullen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rullen of met bevallingsverlof bent in Rullen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rullen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rullen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rullen
 • Als u in Rullen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rullen wilt opnemen;
 • Omdat u in Rullen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rullen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rullen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rullen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rullen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rullen. Uitzonderingen in Rullen;
 • Als uw werkgever in Rullen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rullen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rullen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rullen niet geschikt voor uw werk in Rullen of
 • u functioneert niet voldoende in Rullen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rullen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rullen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rullen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rullen verblijft, dan mag uw werkgever in Rullen u eveneens wel ontslaan.