Ontslag Rul

Uw werkgever in Rul mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rul zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rul

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rul. Uw werkgever in Rul mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rul arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rul niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rul te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rul u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rul of met bevallingsverlof bent in Rul.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rul kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rul die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rul
 • Als u in Rul lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rul wilt opnemen;
 • Omdat u in Rul lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rul lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rul wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rul op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rul

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rul. Uitzonderingen in Rul;
 • Als uw werkgever in Rul bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rul aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rul gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rul niet geschikt voor uw werk in Rul of
 • u functioneert niet voldoende in Rul.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rul

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rul niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rul of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rul verblijft, dan mag uw werkgever in Rul u eveneens wel ontslaan.