Ontslag Rukven

Uw werkgever in Rukven mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rukven zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rukven

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rukven. Uw werkgever in Rukven mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rukven arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rukven niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rukven te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rukven u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rukven of met bevallingsverlof bent in Rukven.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rukven kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rukven die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rukven
 • Als u in Rukven lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rukven wilt opnemen;
 • Omdat u in Rukven lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rukven lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rukven wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rukven op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rukven

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rukven. Uitzonderingen in Rukven;
 • Als uw werkgever in Rukven bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rukven aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rukven gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rukven niet geschikt voor uw werk in Rukven of
 • u functioneert niet voldoende in Rukven.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rukven

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rukven niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rukven of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rukven verblijft, dan mag uw werkgever in Rukven u eveneens wel ontslaan.