Ontslag Ruitenveen

Uw werkgever in Ruitenveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ruitenveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ruitenveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ruitenveen. Uw werkgever in Ruitenveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ruitenveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ruitenveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ruitenveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ruitenveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ruitenveen of met bevallingsverlof bent in Ruitenveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ruitenveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ruitenveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ruitenveen
 • Als u in Ruitenveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ruitenveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Ruitenveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ruitenveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ruitenveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ruitenveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ruitenveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ruitenveen. Uitzonderingen in Ruitenveen;
 • Als uw werkgever in Ruitenveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ruitenveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ruitenveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ruitenveen niet geschikt voor uw werk in Ruitenveen of
 • u functioneert niet voldoende in Ruitenveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ruitenveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ruitenveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ruitenveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ruitenveen verblijft, dan mag uw werkgever in Ruitenveen u eveneens wel ontslaan.