Ontslag Ruiten

Uw werkgever in Ruiten mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ruiten zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ruiten

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ruiten. Uw werkgever in Ruiten mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ruiten arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ruiten niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ruiten te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ruiten u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ruiten of met bevallingsverlof bent in Ruiten.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ruiten kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ruiten die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ruiten
 • Als u in Ruiten lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ruiten wilt opnemen;
 • Omdat u in Ruiten lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ruiten lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ruiten wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ruiten op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ruiten

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ruiten. Uitzonderingen in Ruiten;
 • Als uw werkgever in Ruiten bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ruiten aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ruiten gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ruiten niet geschikt voor uw werk in Ruiten of
 • u functioneert niet voldoende in Ruiten.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ruiten

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ruiten niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ruiten of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ruiten verblijft, dan mag uw werkgever in Ruiten u eveneens wel ontslaan.