Ontslag Ruischerbrug

Uw werkgever in Ruischerbrug mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ruischerbrug zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ruischerbrug

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ruischerbrug. Uw werkgever in Ruischerbrug mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ruischerbrug arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ruischerbrug niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ruischerbrug te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ruischerbrug u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ruischerbrug of met bevallingsverlof bent in Ruischerbrug.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ruischerbrug kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ruischerbrug die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ruischerbrug
 • Als u in Ruischerbrug lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ruischerbrug wilt opnemen;
 • Omdat u in Ruischerbrug lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ruischerbrug lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ruischerbrug wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ruischerbrug op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ruischerbrug

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ruischerbrug. Uitzonderingen in Ruischerbrug;
 • Als uw werkgever in Ruischerbrug bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ruischerbrug aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ruischerbrug gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ruischerbrug niet geschikt voor uw werk in Ruischerbrug of
 • u functioneert niet voldoende in Ruischerbrug.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ruischerbrug

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ruischerbrug niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ruischerbrug of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ruischerbrug verblijft, dan mag uw werkgever in Ruischerbrug u eveneens wel ontslaan.