Ontslag Ruischendegat

Uw werkgever in Ruischendegat mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ruischendegat zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ruischendegat

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ruischendegat. Uw werkgever in Ruischendegat mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ruischendegat arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ruischendegat niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ruischendegat te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ruischendegat u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ruischendegat of met bevallingsverlof bent in Ruischendegat.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ruischendegat kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ruischendegat die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ruischendegat
 • Als u in Ruischendegat lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ruischendegat wilt opnemen;
 • Omdat u in Ruischendegat lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ruischendegat lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ruischendegat wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ruischendegat op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ruischendegat

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ruischendegat. Uitzonderingen in Ruischendegat;
 • Als uw werkgever in Ruischendegat bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ruischendegat aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ruischendegat gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ruischendegat niet geschikt voor uw werk in Ruischendegat of
 • u functioneert niet voldoende in Ruischendegat.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ruischendegat

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ruischendegat niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ruischendegat of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ruischendegat verblijft, dan mag uw werkgever in Ruischendegat u eveneens wel ontslaan.