Ontslag Ruinerwold

Uw werkgever in Ruinerwold mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ruinerwold zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ruinerwold

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ruinerwold. Uw werkgever in Ruinerwold mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ruinerwold arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ruinerwold niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ruinerwold te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ruinerwold u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ruinerwold of met bevallingsverlof bent in Ruinerwold.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ruinerwold kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ruinerwold die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ruinerwold
 • Als u in Ruinerwold lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ruinerwold wilt opnemen;
 • Omdat u in Ruinerwold lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ruinerwold lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ruinerwold wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ruinerwold op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ruinerwold

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ruinerwold. Uitzonderingen in Ruinerwold;
 • Als uw werkgever in Ruinerwold bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ruinerwold aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ruinerwold gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ruinerwold niet geschikt voor uw werk in Ruinerwold of
 • u functioneert niet voldoende in Ruinerwold.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ruinerwold

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ruinerwold niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ruinerwold of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ruinerwold verblijft, dan mag uw werkgever in Ruinerwold u eveneens wel ontslaan.