Ontslag Ruinerweide

Uw werkgever in Ruinerweide mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ruinerweide zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ruinerweide

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ruinerweide. Uw werkgever in Ruinerweide mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ruinerweide arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ruinerweide niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ruinerweide te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ruinerweide u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ruinerweide of met bevallingsverlof bent in Ruinerweide.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ruinerweide kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ruinerweide die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ruinerweide
 • Als u in Ruinerweide lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ruinerweide wilt opnemen;
 • Omdat u in Ruinerweide lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ruinerweide lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ruinerweide wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ruinerweide op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ruinerweide

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ruinerweide. Uitzonderingen in Ruinerweide;
 • Als uw werkgever in Ruinerweide bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ruinerweide aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ruinerweide gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ruinerweide niet geschikt voor uw werk in Ruinerweide of
 • u functioneert niet voldoende in Ruinerweide.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ruinerweide

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ruinerweide niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ruinerweide of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ruinerweide verblijft, dan mag uw werkgever in Ruinerweide u eveneens wel ontslaan.