Ontslag Ruinen

Uw werkgever in Ruinen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ruinen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ruinen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ruinen. Uw werkgever in Ruinen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ruinen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ruinen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ruinen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ruinen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ruinen of met bevallingsverlof bent in Ruinen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ruinen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ruinen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ruinen
 • Als u in Ruinen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ruinen wilt opnemen;
 • Omdat u in Ruinen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ruinen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ruinen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ruinen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ruinen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ruinen. Uitzonderingen in Ruinen;
 • Als uw werkgever in Ruinen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ruinen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ruinen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ruinen niet geschikt voor uw werk in Ruinen of
 • u functioneert niet voldoende in Ruinen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ruinen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ruinen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ruinen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ruinen verblijft, dan mag uw werkgever in Ruinen u eveneens wel ontslaan.