Ontslag Ruimel

Uw werkgever in Ruimel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ruimel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ruimel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ruimel. Uw werkgever in Ruimel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ruimel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ruimel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ruimel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ruimel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ruimel of met bevallingsverlof bent in Ruimel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ruimel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ruimel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ruimel
 • Als u in Ruimel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ruimel wilt opnemen;
 • Omdat u in Ruimel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ruimel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ruimel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ruimel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ruimel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ruimel. Uitzonderingen in Ruimel;
 • Als uw werkgever in Ruimel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ruimel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ruimel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ruimel niet geschikt voor uw werk in Ruimel of
 • u functioneert niet voldoende in Ruimel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ruimel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ruimel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ruimel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ruimel verblijft, dan mag uw werkgever in Ruimel u eveneens wel ontslaan.