Ontslag Ruigoord

Uw werkgever in Ruigoord mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ruigoord zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ruigoord

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ruigoord. Uw werkgever in Ruigoord mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ruigoord arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ruigoord niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ruigoord te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ruigoord u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ruigoord of met bevallingsverlof bent in Ruigoord.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ruigoord kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ruigoord die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ruigoord
 • Als u in Ruigoord lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ruigoord wilt opnemen;
 • Omdat u in Ruigoord lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ruigoord lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ruigoord wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ruigoord op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ruigoord

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ruigoord. Uitzonderingen in Ruigoord;
 • Als uw werkgever in Ruigoord bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ruigoord aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ruigoord gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ruigoord niet geschikt voor uw werk in Ruigoord of
 • u functioneert niet voldoende in Ruigoord.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ruigoord

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ruigoord niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ruigoord of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ruigoord verblijft, dan mag uw werkgever in Ruigoord u eveneens wel ontslaan.