Ontslag Ruigezand

Uw werkgever in Ruigezand mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ruigezand zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ruigezand

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ruigezand. Uw werkgever in Ruigezand mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ruigezand arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ruigezand niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ruigezand te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ruigezand u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ruigezand of met bevallingsverlof bent in Ruigezand.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ruigezand kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ruigezand die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ruigezand
 • Als u in Ruigezand lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ruigezand wilt opnemen;
 • Omdat u in Ruigezand lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ruigezand lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ruigezand wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ruigezand op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ruigezand

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ruigezand. Uitzonderingen in Ruigezand;
 • Als uw werkgever in Ruigezand bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ruigezand aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ruigezand gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ruigezand niet geschikt voor uw werk in Ruigezand of
 • u functioneert niet voldoende in Ruigezand.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ruigezand

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ruigezand niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ruigezand of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ruigezand verblijft, dan mag uw werkgever in Ruigezand u eveneens wel ontslaan.