Ontslag Ruigeweide

Uw werkgever in Ruigeweide mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ruigeweide zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ruigeweide

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ruigeweide. Uw werkgever in Ruigeweide mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ruigeweide arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ruigeweide niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ruigeweide te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ruigeweide u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ruigeweide of met bevallingsverlof bent in Ruigeweide.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ruigeweide kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ruigeweide die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ruigeweide
 • Als u in Ruigeweide lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ruigeweide wilt opnemen;
 • Omdat u in Ruigeweide lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ruigeweide lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ruigeweide wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ruigeweide op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ruigeweide

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ruigeweide. Uitzonderingen in Ruigeweide;
 • Als uw werkgever in Ruigeweide bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ruigeweide aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ruigeweide gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ruigeweide niet geschikt voor uw werk in Ruigeweide of
 • u functioneert niet voldoende in Ruigeweide.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ruigeweide

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ruigeweide niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ruigeweide of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ruigeweide verblijft, dan mag uw werkgever in Ruigeweide u eveneens wel ontslaan.