Ontslag Ruigenhoek

Uw werkgever in Ruigenhoek mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ruigenhoek zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ruigenhoek

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ruigenhoek. Uw werkgever in Ruigenhoek mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ruigenhoek arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ruigenhoek niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ruigenhoek te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ruigenhoek u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ruigenhoek of met bevallingsverlof bent in Ruigenhoek.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ruigenhoek kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ruigenhoek die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ruigenhoek
 • Als u in Ruigenhoek lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ruigenhoek wilt opnemen;
 • Omdat u in Ruigenhoek lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ruigenhoek lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ruigenhoek wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ruigenhoek op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ruigenhoek

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ruigenhoek. Uitzonderingen in Ruigenhoek;
 • Als uw werkgever in Ruigenhoek bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ruigenhoek aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ruigenhoek gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ruigenhoek niet geschikt voor uw werk in Ruigenhoek of
 • u functioneert niet voldoende in Ruigenhoek.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ruigenhoek

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ruigenhoek niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ruigenhoek of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ruigenhoek verblijft, dan mag uw werkgever in Ruigenhoek u eveneens wel ontslaan.