Ontslag Ruigahuizen /rûgehúzen

Uw werkgever in Ruigahuizen /rûgehúzen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Ruigahuizen /rûgehúzen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Ruigahuizen /rûgehúzen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Ruigahuizen /rûgehúzen. Uw werkgever in Ruigahuizen /rûgehúzen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Ruigahuizen /rûgehúzen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Ruigahuizen /rûgehúzen niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Ruigahuizen /rûgehúzen te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Ruigahuizen /rûgehúzen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Ruigahuizen /rûgehúzen of met bevallingsverlof bent in Ruigahuizen /rûgehúzen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Ruigahuizen /rûgehúzen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Ruigahuizen /rûgehúzen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Ruigahuizen /rûgehúzen
 • Als u in Ruigahuizen /rûgehúzen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Ruigahuizen /rûgehúzen wilt opnemen;
 • Omdat u in Ruigahuizen /rûgehúzen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Ruigahuizen /rûgehúzen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Ruigahuizen /rûgehúzen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Ruigahuizen /rûgehúzen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Ruigahuizen /rûgehúzen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Ruigahuizen /rûgehúzen. Uitzonderingen in Ruigahuizen /rûgehúzen;
 • Als uw werkgever in Ruigahuizen /rûgehúzen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Ruigahuizen /rûgehúzen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Ruigahuizen /rûgehúzen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Ruigahuizen /rûgehúzen niet geschikt voor uw werk in Ruigahuizen /rûgehúzen of
 • u functioneert niet voldoende in Ruigahuizen /rûgehúzen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Ruigahuizen /rûgehúzen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Ruigahuizen /rûgehúzen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Ruigahuizen /rûgehúzen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Ruigahuizen /rûgehúzen verblijft, dan mag uw werkgever in Ruigahuizen /rûgehúzen u eveneens wel ontslaan.