Ontslag Rugdijk

Uw werkgever in Rugdijk mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rugdijk zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rugdijk

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rugdijk. Uw werkgever in Rugdijk mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rugdijk arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rugdijk niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rugdijk te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rugdijk u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rugdijk of met bevallingsverlof bent in Rugdijk.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rugdijk kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rugdijk die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rugdijk
 • Als u in Rugdijk lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rugdijk wilt opnemen;
 • Omdat u in Rugdijk lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rugdijk lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rugdijk wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rugdijk op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rugdijk

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rugdijk. Uitzonderingen in Rugdijk;
 • Als uw werkgever in Rugdijk bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rugdijk aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rugdijk gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rugdijk niet geschikt voor uw werk in Rugdijk of
 • u functioneert niet voldoende in Rugdijk.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rugdijk

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rugdijk niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rugdijk of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rugdijk verblijft, dan mag uw werkgever in Rugdijk u eveneens wel ontslaan.