Ontslag Rucphen

Uw werkgever in Rucphen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rucphen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rucphen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rucphen. Uw werkgever in Rucphen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rucphen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rucphen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rucphen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rucphen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rucphen of met bevallingsverlof bent in Rucphen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rucphen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rucphen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rucphen
 • Als u in Rucphen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rucphen wilt opnemen;
 • Omdat u in Rucphen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rucphen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rucphen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rucphen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rucphen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rucphen. Uitzonderingen in Rucphen;
 • Als uw werkgever in Rucphen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rucphen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rucphen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rucphen niet geschikt voor uw werk in Rucphen of
 • u functioneert niet voldoende in Rucphen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rucphen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rucphen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rucphen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rucphen verblijft, dan mag uw werkgever in Rucphen u eveneens wel ontslaan.