Ontslag Rozendaal

Uw werkgever in Rozendaal mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rozendaal zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rozendaal

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rozendaal. Uw werkgever in Rozendaal mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rozendaal arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rozendaal niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rozendaal te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rozendaal u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rozendaal of met bevallingsverlof bent in Rozendaal.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rozendaal kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rozendaal die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rozendaal
 • Als u in Rozendaal lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rozendaal wilt opnemen;
 • Omdat u in Rozendaal lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rozendaal lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rozendaal wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rozendaal op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rozendaal

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rozendaal. Uitzonderingen in Rozendaal;
 • Als uw werkgever in Rozendaal bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rozendaal aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rozendaal gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rozendaal niet geschikt voor uw werk in Rozendaal of
 • u functioneert niet voldoende in Rozendaal.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rozendaal

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rozendaal niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rozendaal of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rozendaal verblijft, dan mag uw werkgever in Rozendaal u eveneens wel ontslaan.