Ontslag Rozenburg

Uw werkgever in Rozenburg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rozenburg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rozenburg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rozenburg. Uw werkgever in Rozenburg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rozenburg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rozenburg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rozenburg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rozenburg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rozenburg of met bevallingsverlof bent in Rozenburg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rozenburg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rozenburg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rozenburg
 • Als u in Rozenburg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rozenburg wilt opnemen;
 • Omdat u in Rozenburg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rozenburg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rozenburg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rozenburg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rozenburg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rozenburg. Uitzonderingen in Rozenburg;
 • Als uw werkgever in Rozenburg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rozenburg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rozenburg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rozenburg niet geschikt voor uw werk in Rozenburg of
 • u functioneert niet voldoende in Rozenburg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rozenburg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rozenburg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rozenburg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rozenburg verblijft, dan mag uw werkgever in Rozenburg u eveneens wel ontslaan.