Ontslag Roverberg

Uw werkgever in Roverberg mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Roverberg zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Roverberg

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Roverberg. Uw werkgever in Roverberg mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Roverberg arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Roverberg niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Roverberg te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Roverberg u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Roverberg of met bevallingsverlof bent in Roverberg.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Roverberg kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Roverberg die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Roverberg
 • Als u in Roverberg lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Roverberg wilt opnemen;
 • Omdat u in Roverberg lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Roverberg lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Roverberg wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Roverberg op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Roverberg

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Roverberg. Uitzonderingen in Roverberg;
 • Als uw werkgever in Roverberg bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Roverberg aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Roverberg gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Roverberg niet geschikt voor uw werk in Roverberg of
 • u functioneert niet voldoende in Roverberg.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Roverberg

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Roverberg niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Roverberg of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Roverberg verblijft, dan mag uw werkgever in Roverberg u eveneens wel ontslaan.