Ontslag Rouveen

Uw werkgever in Rouveen mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rouveen zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rouveen

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rouveen. Uw werkgever in Rouveen mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rouveen arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rouveen niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rouveen te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rouveen u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rouveen of met bevallingsverlof bent in Rouveen.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rouveen kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rouveen die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rouveen
 • Als u in Rouveen lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rouveen wilt opnemen;
 • Omdat u in Rouveen lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rouveen lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rouveen wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rouveen op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rouveen

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rouveen. Uitzonderingen in Rouveen;
 • Als uw werkgever in Rouveen bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rouveen aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rouveen gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rouveen niet geschikt voor uw werk in Rouveen of
 • u functioneert niet voldoende in Rouveen.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rouveen

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rouveen niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rouveen of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rouveen verblijft, dan mag uw werkgever in Rouveen u eveneens wel ontslaan.