Ontslag Rottum

Uw werkgever in Rottum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rottum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rottum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rottum. Uw werkgever in Rottum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rottum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rottum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rottum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rottum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rottum of met bevallingsverlof bent in Rottum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rottum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rottum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rottum
 • Als u in Rottum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rottum wilt opnemen;
 • Omdat u in Rottum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rottum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rottum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rottum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rottum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rottum. Uitzonderingen in Rottum;
 • Als uw werkgever in Rottum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rottum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rottum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rottum niet geschikt voor uw werk in Rottum of
 • u functioneert niet voldoende in Rottum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rottum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rottum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rottum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rottum verblijft, dan mag uw werkgever in Rottum u eveneens wel ontslaan.