Ontslag Rottevalle /rottefalle

Uw werkgever in Rottevalle /rottefalle mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rottevalle /rottefalle zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rottevalle /rottefalle

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rottevalle /rottefalle. Uw werkgever in Rottevalle /rottefalle mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rottevalle /rottefalle arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rottevalle /rottefalle niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rottevalle /rottefalle te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rottevalle /rottefalle u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rottevalle /rottefalle of met bevallingsverlof bent in Rottevalle /rottefalle.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rottevalle /rottefalle kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rottevalle /rottefalle die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rottevalle /rottefalle
 • Als u in Rottevalle /rottefalle lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rottevalle /rottefalle wilt opnemen;
 • Omdat u in Rottevalle /rottefalle lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rottevalle /rottefalle lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rottevalle /rottefalle wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rottevalle /rottefalle op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rottevalle /rottefalle

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rottevalle /rottefalle. Uitzonderingen in Rottevalle /rottefalle;
 • Als uw werkgever in Rottevalle /rottefalle bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rottevalle /rottefalle aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rottevalle /rottefalle gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rottevalle /rottefalle niet geschikt voor uw werk in Rottevalle /rottefalle of
 • u functioneert niet voldoende in Rottevalle /rottefalle.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rottevalle /rottefalle

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rottevalle /rottefalle niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rottevalle /rottefalle of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rottevalle /rottefalle verblijft, dan mag uw werkgever in Rottevalle /rottefalle u eveneens wel ontslaan.