Ontslag “rotterdam-albrandswaard”

Uw werkgever in “rotterdam-albrandswaard” mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in “rotterdam-albrandswaard” zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht “rotterdam-albrandswaard”

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in “rotterdam-albrandswaard”. Uw werkgever in “rotterdam-albrandswaard” mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in “rotterdam-albrandswaard” arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in “rotterdam-albrandswaard” niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in “rotterdam-albrandswaard” te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in “rotterdam-albrandswaard” u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in “rotterdam-albrandswaard” of met bevallingsverlof bent in “rotterdam-albrandswaard”.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in “rotterdam-albrandswaard” kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in “rotterdam-albrandswaard” die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in “rotterdam-albrandswaard”
 • Als u in “rotterdam-albrandswaard” lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in “rotterdam-albrandswaard” wilt opnemen;
 • Omdat u in “rotterdam-albrandswaard” lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in “rotterdam-albrandswaard” lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in “rotterdam-albrandswaard” wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in “rotterdam-albrandswaard” op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag “rotterdam-albrandswaard”

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in “rotterdam-albrandswaard”. Uitzonderingen in “rotterdam-albrandswaard”;
 • Als uw werkgever in “rotterdam-albrandswaard” bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in “rotterdam-albrandswaard” aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in “rotterdam-albrandswaard” gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in “rotterdam-albrandswaard” niet geschikt voor uw werk in “rotterdam-albrandswaard” of
 • u functioneert niet voldoende in “rotterdam-albrandswaard”.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in “rotterdam-albrandswaard”

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in “rotterdam-albrandswaard” niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in “rotterdam-albrandswaard” of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in “rotterdam-albrandswaard” verblijft, dan mag uw werkgever in “rotterdam-albrandswaard” u eveneens wel ontslaan.