Ontslag “botlek rotterdam”

Uw werkgever in “botlek rotterdam” mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in “botlek rotterdam” zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht “botlek rotterdam”

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in “botlek rotterdam”. Uw werkgever in “botlek rotterdam” mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in “botlek rotterdam” arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in “botlek rotterdam” niets aan reïntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in “botlek rotterdam” te weinig aan reïntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in “botlek rotterdam” u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in “botlek rotterdam” of met bevallingsverlof bent in “botlek rotterdam”.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in “botlek rotterdam” kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in “botlek rotterdam” die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in “botlek rotterdam”
 • Als u in “botlek rotterdam” lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in “botlek rotterdam” wilt opnemen;
 • Omdat u in “botlek rotterdam” lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in “botlek rotterdam” lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in “botlek rotterdam” wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in “botlek rotterdam” op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag “botlek rotterdam”

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in “botlek rotterdam”. Uitzonderingen in “botlek rotterdam”;
 • Als uw werkgever in “botlek rotterdam” bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in “botlek rotterdam” aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in “botlek rotterdam” gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in “botlek rotterdam” niet geschikt voor uw werk in “botlek rotterdam” of
 • u functioneert niet voldoende in “botlek rotterdam”.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in “botlek rotterdam”

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in “botlek rotterdam” niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in “botlek rotterdam” of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in “botlek rotterdam” verblijft, dan mag uw werkgever in “botlek rotterdam” u eveneens wel ontslaan.