Ontslag Rotsterhaule

Uw werkgever in Rotsterhaule mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rotsterhaule zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rotsterhaule

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rotsterhaule. Uw werkgever in Rotsterhaule mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rotsterhaule arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rotsterhaule niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rotsterhaule te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rotsterhaule u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rotsterhaule of met bevallingsverlof bent in Rotsterhaule.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rotsterhaule kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rotsterhaule die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rotsterhaule
 • Als u in Rotsterhaule lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rotsterhaule wilt opnemen;
 • Omdat u in Rotsterhaule lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rotsterhaule lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rotsterhaule wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rotsterhaule op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rotsterhaule

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rotsterhaule. Uitzonderingen in Rotsterhaule;
 • Als uw werkgever in Rotsterhaule bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rotsterhaule aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rotsterhaule gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rotsterhaule niet geschikt voor uw werk in Rotsterhaule of
 • u functioneert niet voldoende in Rotsterhaule.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rotsterhaule

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rotsterhaule niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rotsterhaule of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rotsterhaule verblijft, dan mag uw werkgever in Rotsterhaule u eveneens wel ontslaan.