Ontslag Rotstergaast /rotstergast

Uw werkgever in Rotstergaast /rotstergast mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rotstergaast /rotstergast zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rotstergaast /rotstergast

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rotstergaast /rotstergast. Uw werkgever in Rotstergaast /rotstergast mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rotstergaast /rotstergast arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rotstergaast /rotstergast niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rotstergaast /rotstergast te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rotstergaast /rotstergast u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rotstergaast /rotstergast of met bevallingsverlof bent in Rotstergaast /rotstergast.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rotstergaast /rotstergast kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rotstergaast /rotstergast die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rotstergaast /rotstergast
 • Als u in Rotstergaast /rotstergast lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rotstergaast /rotstergast wilt opnemen;
 • Omdat u in Rotstergaast /rotstergast lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rotstergaast /rotstergast lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rotstergaast /rotstergast wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rotstergaast /rotstergast op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rotstergaast /rotstergast

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rotstergaast /rotstergast. Uitzonderingen in Rotstergaast /rotstergast;
 • Als uw werkgever in Rotstergaast /rotstergast bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rotstergaast /rotstergast aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rotstergaast /rotstergast gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rotstergaast /rotstergast niet geschikt voor uw werk in Rotstergaast /rotstergast of
 • u functioneert niet voldoende in Rotstergaast /rotstergast.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rotstergaast /rotstergast

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rotstergaast /rotstergast niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rotstergaast /rotstergast of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rotstergaast /rotstergast verblijft, dan mag uw werkgever in Rotstergaast /rotstergast u eveneens wel ontslaan.