Ontslag Rothenbach

Uw werkgever in Rothenbach mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rothenbach zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rothenbach

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rothenbach. Uw werkgever in Rothenbach mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rothenbach arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rothenbach niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rothenbach te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rothenbach u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rothenbach of met bevallingsverlof bent in Rothenbach.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rothenbach kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rothenbach die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rothenbach
 • Als u in Rothenbach lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rothenbach wilt opnemen;
 • Omdat u in Rothenbach lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rothenbach lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rothenbach wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rothenbach op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rothenbach

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rothenbach. Uitzonderingen in Rothenbach;
 • Als uw werkgever in Rothenbach bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rothenbach aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rothenbach gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rothenbach niet geschikt voor uw werk in Rothenbach of
 • u functioneert niet voldoende in Rothenbach.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rothenbach

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rothenbach niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rothenbach of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rothenbach verblijft, dan mag uw werkgever in Rothenbach u eveneens wel ontslaan.