Ontslag Rothem

Uw werkgever in Rothem mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rothem zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rothem

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rothem. Uw werkgever in Rothem mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rothem arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rothem niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rothem te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rothem u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rothem of met bevallingsverlof bent in Rothem.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rothem kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rothem die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rothem
 • Als u in Rothem lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rothem wilt opnemen;
 • Omdat u in Rothem lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rothem lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rothem wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rothem op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rothem

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rothem. Uitzonderingen in Rothem;
 • Als uw werkgever in Rothem bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rothem aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rothem gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rothem niet geschikt voor uw werk in Rothem of
 • u functioneert niet voldoende in Rothem.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rothem

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rothem niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rothem of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rothem verblijft, dan mag uw werkgever in Rothem u eveneens wel ontslaan.