Ontslag Roswinkel

Uw werkgever in Roswinkel mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Roswinkel zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Roswinkel

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Roswinkel. Uw werkgever in Roswinkel mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Roswinkel arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Roswinkel niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Roswinkel te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Roswinkel u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Roswinkel of met bevallingsverlof bent in Roswinkel.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Roswinkel kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Roswinkel die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Roswinkel
 • Als u in Roswinkel lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Roswinkel wilt opnemen;
 • Omdat u in Roswinkel lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Roswinkel lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Roswinkel wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Roswinkel op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Roswinkel

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Roswinkel. Uitzonderingen in Roswinkel;
 • Als uw werkgever in Roswinkel bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Roswinkel aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Roswinkel gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Roswinkel niet geschikt voor uw werk in Roswinkel of
 • u functioneert niet voldoende in Roswinkel.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Roswinkel

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Roswinkel niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Roswinkel of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Roswinkel verblijft, dan mag uw werkgever in Roswinkel u eveneens wel ontslaan.