Ontslag Rossum

Uw werkgever in Rossum mag u niet zo maar ontslaan. Er zijn arbeidsrecht regels waar ook werkgevers in Rossum zich aan moeten houden bij het ontslag van een werknemer.

Ontslagrecht Rossum

Het arbeidsrecht is ook rechtsgeldig in Rossum. Uw werkgever in Rossum mag u niet ontslaan:

 • Gedurende de eerste twee jaar dat u in Rossum arbeidsongeschikt of ziek bent;
 • Wanneer uw werkgever tijdens uw twee jaar ziekte in Rossum niets aan re├»ntegratie voor u heeft gedaan.
 • Ook indien uw werkgever in Rossum te weinig aan re├»ntegratie heeft meegewerkt. Dan moet uw werkgever in Rossum u dus uw loon of salaris door betalen;
 • Indien u zwanger bent geworden in Rossum of met bevallingsverlof bent in Rossum.
 • In de eerste zes weken na uw bevallingsverlof in Rossum kan u niet ontslagen worden
 • In de eerste zes weken na een arbeidsongeschiktheid in Rossum die het gevolg is van uw zwangerschap of bevalling;
 • Als u lid bent van de ondernemingsraad in Rossum
 • Als u in Rossum lid bent van de personeelsvertegenwoordiging;
 • Omdat u ouderschapsverlof in Rossum wilt opnemen;
 • Omdat u in Rossum lid bent van een vakbond;
 • Omdat u in Rossum lid bent van een politieke organisatie, zoals de Partij van de Dieren;
 • Omdat het bedrijf van uw werkgever in Rossum wordt overgenomen;
 • Omdat u niet in Rossum op zondag wilt werken.

Geldige reden ontslag Rossum

 • U bent langdurig arbeidsongeschikt in Rossum. Uitzonderingen in Rossum;
 • Als uw werkgever in Rossum bijvoorbeeld te weinig aan uw re-integratie heeft gedaan, dan kan het UWV in Rossum aan uw werkgever een 'loonsanctie' opleggen. Dit betekent dat uw werkgever in Rossum gedurende maximaal 1 jaar langer uw loon tijdens uw ziekte moet betalen.
 • U bent volgens u werkgever in Rossum niet geschikt voor uw werk in Rossum of
 • u functioneert niet voldoende in Rossum.
 • U gedraagt zich onbehoorlijk op uw werk in Rossum

Ontslag wegens andere omstandigheden

Wanneer het voor uw werkgever in Rossum niet redelijk is om u in dienst te houden wanneer zich een bijzondere situatie voordoet, zoals:

 • in het geval dat u een gevangenisstraf in Rossum of een andere gemeente in Nederland moet uitzitten of
 • wanneer u illegaal in Rossum verblijft, dan mag uw werkgever in Rossum u eveneens wel ontslaan.